E-Ticaret Dönüşümünde Yapay Zeka Etkisi

İnsan beyninin benzerinin bir makine içerisinde tasarlanarak, bu makinelerin deneyimden öğrenmesi ve insan benzeri görevleri yerine getirebilmesi yapay zeka sayesinde süreçlerimizde yer alıyor. Böylece bu teknolojiler günümüzde verinin işlenmesi ve anlamlı hale getirilerek belirleyici aksiyonlar alınmasına yardımcı oluyor. Bu sayede firmalar kullanıcı deneyimi ve süreç optimizasyonu gibi birçok noktada harekete geçebiliyor. Yapay zekanın E-Ticaret sürecindeki teknolojileri ve bu yapıdaki dinamikliğini görmeye ne dersin?

Yapay Zeka(Artifical Intelligence) Nedir?

Çeşitli insan faaliyetlerinin bir bilgisayar ya da bir robot tarafından gerçekleştirilme yeteneğidir. Yapay zekanın kullanımlarını insan faaliyetlerinin taklidi şeklinde düşünebiliriz. Fakat yeni yönelimle birlikte öğrenebilen ve bağımsız hareket edebilen bir yapıya dönüşüyor.

Yapay Zeka;

  • Algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, sorun çözme, iletişim kurma, karar verme, çıkarımlar yapma gibi insan zekasına özgü yüksek bilişsel fonksiyonlar,
  • Otonom davranışları sergileme,
  • Oluşturulan düşüncelerden tepkiler üreterek bu tepkileri karşıya aktarabilme

gibi yeteneklere sahip yapay işletim sistemidir.

E-Ticaret- Yapay Zeka Teknolojileri İşbirliği

Yapay zeka devrimi ile birlikte E-Ticaret sektöründe sürekli artarak ilerleyen büyük verinin daha etkili kullanımı söz konusu hale geldi. Bununla birlikte, veri odaklı e-ticaret ve kişiselleştirilmiş kullanıcı hedefleri ile bu dönüşüm derin öğrenme ile bir araya geldiğinde e-ticaret bambaşka bir konuma geliyor. Yani, yapay zeka teknolojilerinin bu süreçteki dönüşümleri ve etkileri adından söz ettirecek nitelikte.

Yapay Sinir Ağları: Yapay zeka uygulamalarında kullanılmak üzere hayvan beyninin bilgiyi işleme şeklinden esinlenilmiştir. Yapay sinir ağları, insan beynindeki sinapslar gibi birbirine bağlanmış yapay nöronlardan oluşuyor.

Derin Öğrenme- Makine Öğrenmesi: Yapay zekanın teknoloji alanının bir uygulaması olan makine öğrenmesi ve böylece bilgisayar yazılımlarının insan gibi öğrenebilmesini sağlanmasıdır. Makine öğrenmesi, oldukça çok veriyi kullanarak tahminler yapar ve bu bağlamda aksiyonları gerçekleştirir.

Envanter yönetiminden müşteri deneyimine kadar E-Ticaret süreçlerinde makine öğrenmesi mevcut ve diğer kullanımları;

  • Artan tıklanmalar
  • Daha uygun pazarlama kampanyaları, yeniden kişiselleştirilmiş hedefleme
  • Operasyonel verimliliğin artması
  • Arz ve talebi yönetmek
  • İyileştirilmiş müşteri hizmetleri
  • Dolandırıcılık tespiti
  • Site araması

ve daha birçok alanda etkilidir.

Yapay Zekanın E-Ticarette Kullanımları ve Etkileri

Kişiselleştirme: Yapay zeka uygulamaları ile kullanıcıya özel faaliyetlerle alışveriş sürecinin kişiselleştiriliyor. Böylece kullanıcı deneyimi artmış oluyor. Bunun yanında kişiselleştirilmiş reklamlar ile doğru hedefleme yapılarak reklam bütçesi verimli kullanılmış oluyor.

E –ticaret sektörü müşteri deneyimlerini yapay zeka ile zirveye taşıyor!

Image for post
Yapay Zeka

Daha etkili Satış: 

CRM entegrasyonuyla müşterilere ilgilendikleri alanlarla ilgili mesaj verecek şekilde(chatbot, sesli asistanlar ile) yönlendirilmesi ile satışları arttırıcı etki yapacaktır. AI(Artifical Intelligence) ile müşteri hakkında verilerin analizi oluşur. Buna bağlı olarak da yeniden hedefleme sağlanırken müşteriye uygun mesajlarla sepetinden vazgeçme oranının düşürülmesi gerçekleşir.

Akıllı Arama: 

AI web sitesi aramalarına entegre edildiğinde e-ticaret siteniz müşterilerinizin ilgi alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda ne şekilde arama yaptıklarını bilecektir. Akıllı aramalar sayesinde her ziyaretin spesifik olarak müşteri ihtiyaçları tahmin edilir. Bununla birlikte ilgili site içerisinde müşteri tatmini sağlayacak sonuçlara yönlendirilir. Bu sayede akıllı ve spesifik yönlendirmelerle web sitesine gelen ziyaretçilerin hemen çıkış oranı (Bounce Rate ) azalacaktır.

Sanal Asistan:

 Kişisel asistanlar, sözlü ve yazılı komutlarla görevleri gerçekleştirir. Bunun yanında aynı anda birden fazla müşteri ile 7/24 ilgilenerek süreci dinamik tutacaktır.

Otomasyon: 

Tekrarlayan rutin görevleri gerçekleştirerek iş akışını basitleştirilmesi E- Ticarette de kullanılan bir robotik sistemdir. Bu sayede rutin sorguların iş yükünü otomasyona devrederek çalışanların daha katma değerli, getirisi yüksek olacak süreçlere yönlendirilmesi sağlanacaktır.

E-Ticareti Büyük Bir ivmeyle Değiştiren Diğer Uygulamalar

Ürün Arama- Görselleri Algılayan Algoritmalar:

Kullanıcıların bir videoda ya da görüp satın almak istediği ürünleri bulması bu teknoloji ile oldukça kolay hale geliyor. Çünkü, yapay zeka ile görsel algılama teknolojisi entegrasyonu ile çekilen fotoğraflar, alınan ekran görüntüleri ile ürün bilgilerini, nerede satıldığını bulmak artık çok kolay olacak!

Satın Alma Kararı:

 Derin öğrenme algoritmalarıyla kullanıcının tutum, niyet ve potansiyelini algılayacak hale gelindi. Bununla birlikte öğrenebilen ve davranışsal yönleriyle, yapay zeka ile derin öğrenme algoritmaları kullanılarak gerçekleştirilen reklamlarda %50 daha verimli sonuçlar alınıyor.

3B Fotoğraflar:

 Müşterilerin sepetlerine attıkları ürünlerin en ince ayrıntısına kadar incelenmesini sağlayan Cappasity hizmeti, yapay zeka ve makine öğrenmesinin bir ürünü! Ayrıca bu hizmet, müşterilerin sepetlerindeki ürünleri satın alma kararları da etkiliyor. Buradan hareketle dönüşüm oranlarının(Conversion Rate-CR) artış gösterdiği ve iadelerin de azaldığı görülüyor. Aynı zamanda E-Ticaret sitesine olan güven düzeyi de artmış oluyor.

2021 Mayıs ayı ücretsiz eğitimlerine göz atın!

Kaynaklar: