Saldırı Stratejileri Nelerdir? Pazarda Rekabet Yaratan 5 Strateji

Pazar konumunuz saldırgan konumda ise rekabet yaratmak için 5 saldırı stratejisi olduğunu biliyor muydunuz? Bu saldırı stratejileri, günümüzde gittikçe artan ve kızışan rekabet ortamında şirketlerin pazar konumlarına göre çeşitli stratejiler geliştirmelerine ve uygulamalarına neden olur. Markalar, pazar konumlarına göre pazar lideri, saldırgan, pazarı takip eden veya niş olarak dörde ayrılmaktadır.  

E-Ticaret 101 Akademi olarak bu yazımızda pazarda rekabet yaratmak için saldırganlar tarafından kullanılan 5 saldırı stratejisini tüm detaylarıyla ele alacağız. Keyifli okumalar dileriz.  

Saldırganlar Kimdir? Saldırı Stratejileri Nelerdir? 

Saldırganlar, pazar payını ve lider konumunu artırmaya çalışan şirketlerdir. Saldırgan şirketler pazara meydan okuyan olarak da adlandırılmaktadır. Pazara meydan okuyanlar, rekabet oluşturmak ve rekabet gücünü arttırmak için saldırı stratejileri uygular. 

Pazara meydan okuyanların en büyük rakibi pazar lideridir. Bu yüzden liderin pazar alanına girmeye çalışarak lidere doğrudan meydan okurlar. Ayrıca, saldırgan pazar konumunu korumak için lider dışındaki tüm rakip şirketleri de değerlendirir. Bu konumda yer alan şirketler çok agresif bir pazarda bulunmaktadır. 

Meydan okuyanlar bir saldırı stratejisi hazırlarken şunlara saldırabilir:  

 • Liderin işinde iyi olup olmadığını değerlendirip saldırabilir. 
 • Liderin eskiyen ürününe, azalan kalitesine veya düşen performansına saldırabilmektedir. 
 • Kendi konumundaki rakibinin maddi sıkıntısı olup olmadığına veya yeterli performans gösterip göstermediğine bakıp saldırabilmektedir.  
 • Küçük ve bölgesel işletmelere saldırabilir. 
 • Bunların yanı sıra bir pazarın tamamına veya müşteri ihtiyaçlarını yeterince karşılamayan yaygın bir düşünceye saldırabilmektedir. 

Meydan okuyanlar için beş saldırı stratejisi vardır. Bunlar şu şekildedir: 

 • Cephe (Önden) Saldırı 
 • Kanat Saldırı 
 • Bypass Saldırı 
 • Kuşatma Saldırı 
 • Gerilla Saldırı 

Cephe (Önden) Saldırı 

Saldırı Stratejileri

Cephe (önden) saldırısı meydan okuyanların, rakibin ürünü, fiyatı, reklamı ve dağıtımı ile ilgilidir. Rakibin gücüne bağlı olarak kullanılmaktadır. Sonuçta, doğrudan rakibi hedef alan bu strateji iletişim faaliyetleri ile ilgilidir. Bu strateji riskli ve agresif bir ortamda gerçekleşir. Saldırdığı rakibin gücü onu başarısız yapabilmektedir. Bu stratejinin maliyeti yüksek olduğu için genellikle çok tercih edilmemektedir. 

Bu stratejiyi uygularken saldırgan şunları yapabilir:  

 • Saldırgan ve pazar liderinin ürünü benzer kalitedeyse saldırgan fiyat indirimi yapabilmektedir.  
 • Saldırgan mevcut dağıtım kanalarını geliştirebilir ve bunun yanında üretim kapasitesini de artırabilir. 

Cephe saldırısına örnek: RCA, GE, Xerox ve Univac anabilgisayar işinde geçmiş yıllarda IBM’e cepheden saldırmaya çalıştılar. IBM’e karşı herhangi bir rekabet avantajı veya açık üstünlüğü olmadıkları için saldırıyı başaramadılar. 

2. Kanat Saldırı 

Kanat saldırısı, rakibin güçsüz yanları göz önüne alınarak hazırlanan bir stratejidir. Bu stratejide, rakiplerin segmental ve coğrafi yönlerine bakılmaktadır. Ayrıca, rakibin bulunmadığı alanlara da bakılarak, rakipler analiz edilmektedir. Kanat, özellikle daha az kaynağa sahip bir rakip için uygundur. Kanat saldırısı hızlı ve fark edilmeden yapılmalıdır. 

Bu stratejiyi uygularken saldırgan şunları yapabilir:  

 • Rekabetin olmadığı alanlara saldırabilir.  
 • Rakibin zayıf noktalarına saldırarak, rekabet avantajı elde edebilmektedir.  
 • Rakibin yanıt vermede geç kalacağı ve tehdit olarak algılamayacağı noktalara saldırabilmektedir.  

Kanat saldırısına örnek: LG’nin renkli televizyonu “Sampoorna” kanat saldırısıdır. LG, bu ürünü kırsal kesimde bulunan insanlara pazarlamıştır. Rakipleri bunu başaramamıştır. 

3. Bypass Saldırı 

Saldırı Stratejileri

Bypass saldırısı, lideri atlayarak yapılmaktadır. Saldırgan, kaynak tabanını genişletmek için daha kolay bir pazara saldırır. Bu dolaylı bir saldırı çeşididir. Bu strateji doğrultusunda yeni ürün ve özellik geliştirilerek, ilişkisi olmayan ürünlerde çeşitlendirme yapılabilmektedir. Ek olarak, mevcut ürünler yeni özellikler ile güncelleme veya modernize edilebilmektedir. Bu yüzden bypass saldırısı yapan şirketler inovatif olmalıdır. Saldırgan araştırma ve geliştirme departmanlarına yatırım yapmalıdır. Piyasaya yeni hizmet ve çözüm bulmak bypass saldırısı yapmanın yollarındandır. 

Bu stratejiyi uygularken saldırgan şunları yapabilir:  

 • Saldırgan yeni pozisyonlara gidebilmektedir.  
 • Ürünlerinde çeşitlendirme yaparak, yeni bir coğrafyada faaliyet gösterebilmektedir. 
 • Mevcut ürünlerinde yüksek teknolojiyi kullanarak iyileştirebilir ve geliştirebilir. 

Bypass saldırısına örnek: Pepsi Co’un maden suyu markası Aquafina verilebilir. Pepsi Co tamamen yeni bir pazara yatırım yaptı. Bunun üzerine ilerleyen zamanlarda Coca-Cola’da Dasani su markasını ortaya çıkarttı. 

4. Kuşatma Saldırı Stratejileri

Saldırı Stratejileri

Kuşatma saldırısı, birkaç cephede saldırı başlatarak geniş bir bölgeye saldırarak yapılmaktadır. Bu strateji, eş zamanlı olarak rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini hedef almaktadır. Bu yüzden saldırganlar bol kaynaklara sahip olmalı ve her alanda üstünlük göstermelidir. Kuşatma saldırısı uygularken zamanı hızlı kullanmak çok önemlidir. Meydan okuyanlar hem rakibine aniden saldırmalı hem de rakibin birçok cephede yer alan zayıflığına saldırmalıdır. Böylece rakibin direnci kırılmaktadır. Kuşatma saldırısı doğru yapılırsa uzun vadede pazar egemenliği sağlanabilmektedir.  

Bu stratejiyi uygularken saldırgan şunları yapabilir:  

 • Saldırgan, rakiplerinden daha kaliteli ve nitelikli ürünler sunabilmektedir. 
 • Tedarik kanallarını geliştirebilir veya iyileştirebilir. 
 • Niş alanlara yönelebilmektedir. 

Kuşatma saldırısına örnek: HP, Compaq’ı satın alarak Dell’e saldırdı. Böylelikle Dell’in doğrudan satış kanalına karşı pay kazanmayı amaçladı. Sonuç olarak dizüstü bilgisayarların ve yazıcıların fiyatlarını düşürmeyi başardı. HP, Dell’e doğrudan saldırmadan önce marka imajını ve müşteri tabanına önem verdi. Bu amaç doğrultusunda pazar geliştirme faaliyetlerine yatırım yaptı. 

5. Gerilla Saldırı 

Gerilla Pazarlama

Gerilla saldırısını meydan okuyanlar pazar payını arttırmak için kullanır. Bu yüzden rakibe büyük etki yaratacak küçük saldırılar düzenlenmektedir. Bu stratejinin amacı rakibin moralini bozmak ve rakibi taciz etmektir. Gerilla uygulanmadan önce çok iyi ön hazırlık yapılmalı ve rakipler analiz edilmelidir. Bu analiz gerilla pazarlama başarısı için oldukça önemlidir. Saldırgan hazırladığı stratejiyi ödeyebileceğinden emin olmalıdır. Bu strateji çok risklidir. Çünkü rakipten sert bir cevap gelebilir. Bunun sonucunda saldırgan büyük bir darbe alabilmektedir. 

Bu stratejiyi uygularken saldırgan şunları yapabilir:  

 • Promosyon kullanarak fiyat indirimi yapabilmektedir. 
 • Saldırgan ticari indirimler yapabilmektedir. 

Gerilla saldırısına örnek: Apple, 2011 yılında iPhone 4S’i çıkarttı. Apple müşterileri 4S’i almak için mağazanın önünde büyük bir kuyrukta bekledi. Eş zamanlı olarak Samsung da Galaxy SII akıllı telefonunu tanıttı. Saldırgan konumda yer alan Samsung, Avusturalya’da bulunan Apple mağazalarından birinin yakınında geçici bir süre için mağaza açtı. Sonrasında kuyrukta bulunan ilk on müşteriye Galaxy SII teklifi yaptı. 

İlginizi Çekebilir: Pazarlama Savaşları- Bölüm 1: Gerilla Pazarlama Nedir? 

Pazarda Meydan Okuyanların Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? 

Avantajları: 

 • Rakiplerin zayıf yönlerinden ve eksikliklerinden rahatça yararlanabilmektedir. 
 • Geliştirme ve araştırma maliyetleri lidere oranla daha düşüktür.  
 • Rekabeti devirmek için isteklidir. 

Dezavantajları: 

 • Müşteriler tarafından sürekli pazar lideri ile karşılaştırılmaktadır. 
 • Müşterilerin birincil tercihi değildir. Bu yüzden mevcut konumunu korumak zorundadır. 
 • Saldırgan vaat ettiği kaliteyi ve değeri ortaya koyamaz ise müşteri gözündeki marka değeri azalır. Müşteriler, saldırganın lider ile rekabet edemeyeceğini düşünür. 
 • Bu stratejileri doğru bir şekilde uygulayamazsa büyük zararlar görebilmektedir. Örneğin, müşteri duygularını incitebilir. Bununla birlikte, mali sıkıntı çekerek, mevcut konumunu kaybedebilmektedir. 

İlginizi Çekebilir: Dijital Pazarlamada Rakip Analizi Nasıl Yapılır 

E-Ticaret 101 Akademi olarak bu yazımızda pazarda rekabet yaratmak için kullanılan saldırı stratejilerini tüm detaylarıyla ele aldık. Eğer siz de saldırgan konumunda yer alan bir markaysanız kendinize uygun saldırı stratejisini seçmelisiniz. Bu saldırı stratejisini iyi analiz etmeli ve hayata geçirmelisiniz. Aksi halde büyük zararlar görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret ederek, bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

E-Ticaret ve Dijital Pazarlama hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, E-ticaret Bootcamp, sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.