Author : Kadriye Zeynep Bilgin

Segmentasyonun Nedir ? 5 Adımda Segmentasyon Stratejisi

Pazarlamada doğru ürünü ya da hizmeti doğru müşteriye ulaştırmak büyük önem taşıyor. Bir pazarlamacının bunu yapabilmesi için müşterisini tanıması ve onun neye ihtiyaç duyduğunu doğru anlayabilmesi gerekir. Her tüketici benzersiz isteklerle gelir. Tüm kullanıcılara aynı stratejiyle yaklaşmak kampanyalarda istenilen başarıyı getiremez. Bu noktada segmentasyon devreye giriyor. Pazarlama segmentasyonu ile müşterilerin ihtiyaçlarını analiz edebilir, müşterilerle olan […]

Agile Marketing Nedir?

Değişen dünya ve gelişen teknoloji ile birlikte artık müşterilere ulaşılan kanallar ve müşteri beklentileri de değişiyor. Tüm bu gelişmeler denenmiş pazarlama çalışmalarının yetersiz kalmasına ve yeni anlayışların ortaya çıkmasına sebep oldu. Agile marketing, Türkçe karşılığıyla çevik pazarlama, agile anlayışı ile ortaya çıkmış bir kavram. Agile, yazılım geliştirme prensiplerinden yararlanan ve bunları pazarlamaya uyarlayan proje yönetimi […]

Başa dön