By Seray Vatan

3 Results

Stratejik Karar Modeli: BCG Matrisi

Günümüzde şirketlerin başarılı olmalarının arkasında güçlü stratejilerinin olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Peki şirketler kendi stratejilerini belirlerken hangi faktörleri göz önünde bulundurmalılar? […]