Agile Marketing Nedir?

Değişen dünya ve gelişen teknoloji ile birlikte artık müşterilere ulaşılan kanallar ve müşteri beklentileri de değişiyor. Tüm bu gelişmeler denenmiş pazarlama çalışmalarının yetersiz kalmasına ve yeni anlayışların ortaya çıkmasına sebep oldu. Agile marketing, Türkçe karşılığıyla çevik pazarlama, agile anlayışı ile ortaya çıkmış bir kavram. Agile, yazılım geliştirme prensiplerinden yararlanan ve bunları pazarlamaya uyarlayan proje yönetimi anlayışıdır. Pazarlama bağlamında çeviklik; sorunlara gerçek zamanlı çözümler sunmak için veri analitiği kullanma, testler uygulama, sonuçları değerlendirme ve tekrarlama döngüsünü içermektedir.

Çevik pazarlamayla birlikte; daha iyi sonuçları daha hızlı elde edebilir, pazardaki değişikliklere daha hızlı adapte olabilir, başarılı taktiklere planlarınızda öncelik vererek iyi işlere imza atabilirsiniz.

Agile Marketing Manifestos

Gelenekler üzerinden doğrulanmış öğrenme:

Agile marketing, doğrusal olmayan bir doğaya sahip. Yöneticiyi takip etmek yerine, uygula- ölç- öğren geri bildirim döngüsü ile çalışmanın sonucunu doğrulayabiliriz

Müşteri odaklı işbirliği:

Müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanmak ve bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için yapılan işbirliği, hiyeraşiye sıkı sıkıya bağlı olmaktan iyidir. Hiyerarşiye sıkı bağlılık, müşteri ihtiyaçlarını anlamayı zorlaştıracaktır.

Uygulanabilir ve yinelemeli kampanyalar:

Geleneksel, büyük, doğrusal kampanyalar yerine hızlı uygulanan, öğrenmeyi ve ayarlamayı içeren, doğrusal olmayan, küçük kampanyalar tercih etmelisiniz. Böylece başarısız kampanyalardan bile verim alınacağını söyleyebiliriz

Müşteri keşif süreci:

Müşteriler genelde öngörülebilir şekilde hareket etmezler. Müşteriyi anlamaya çalışmak daha değerli.

Esnek ve katı planlama:

Yapılan planlar değişime uyum sağlayabilmelidir. Değişen pazarda esneyebilen plan daha iyidir.

Değişime cevap vermek:

2001 yılında yayınlanan Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosundan gelmektedir. Değişim, gelişimi sağlar. Yeniliğe açık olmak, değişikliklere adapteolabilmeyi sağlar.

Küçük denemeler:

Büyük hedeflere ulaşmak için küçük denemeler yapmak gerekir. Küçük hedefleri bütünleştirerek büyük hedeflere ulaşabiliriz.

Agile Marketing Ekibi Özellikleri

  • Liderleri ile uyumludur ve ekip beklentileri bellidir.

Hedefler belirlendikten sonra derin ve sürekli işbirliğiyle, beklenmeyeni kucaklayan, basitlik için çabalayan, hızlı ve müşteriyi tüm kararların merkezine koyacak şekilde çalışır.

  • Fırsatları belirlemek için verileri analiz eder.

Ekip hedeflenen analitiğe dayalı iç görüler geliştirmekle başlar. Öngörüler,kilit müşteri veya potansiyel segmentlerin karar yolculuklarındaki anormallikleri, sıkıntılı noktaları, sorunları veya fırsatları tanımlamayı amaçlar.

  • Testleri tasarlar ve önceliklendirir.

Ekip, belirlenen her fırsat veya sorun için hem deneyimin nasıl iyileştirilebileceği hem de bu fikirleri test etme yolları hakkında fikir geliştirir. Ekip, her hipotez için bir test yöntemi tasarlar ve temel performans göstergelerini (KPI) tanımlar. Potansiyel testlerin bir listesi oluşturulduktan sonra, iki kritere göre önceliklendirilir: potansiyel iş etkisi ve uygulama kolaylığı. Öncelikli fikirler, hemen test edilmek üzere sıranın en üstüne çıkartılır.

  • Testleri çalıştırır.

Ekip, önerilen yaklaşımların işe yarayıp yaramadığını doğrulamak için bir ila iki haftalık “sprintler” halinde testler yürütür.

  • Fikri sonuçlara göre yineler.

Ekip, her bir testin performansını hızlı bir şekilde raporlamak için etkili ve kusursuz izleme mekanizmalarına sahip olmalıdır. Scrum ustası, test bulgularını gözden geçirmek ve ümit verici sonuçlar veren testlerin nasıl ölçeklendirileceğine, geri bildirime adapte olacağına ve çalışmayanları nasıl ortadan kaldıracağına karar vermek için gözden geçirme oturumlarına liderlik eder. Scrum ustası, önceki sprintteki testlerin sonuçlarına göre öncelikleri sıfırlar ve bir sonraki sprint için birikmiş fırsatlar üzerinde çalışmaya devam eder.

Çevik Pazarlamanın 3 Farklı Çerçevesi

SCRUM

Scrum, backlog ismi verilen yapılacaklar listesinin oluşturulmasıyla başlar. Burada yapılacak işlerin en ince detayı belirlenir. Yapılacaklar listelerinin güncel tutulması önemlidir. Böylece ekip ne yapması gerektiğini daha iyi bilir. Backlog hazırlandıktan sonra Sprint toplantılarına geçerler. Sprintler dört aşamalı bir döngü olarak devam eder.

  • İlk adım: Sprint Planlama

Sprint planning olarak da bilinen bu adımda, sprintin hedefleri üzerinde fikir birliğine varmak amaçlanıyor. Fikir birliğine varılan hedefler doğrultusunda proje ekibinin gerçekleştireceği projeler belirleniyor ve görev paylaşımı yapılıyor. Projenin süresi, periyotları bu aşamada belirleniyor.

  • İkinci adım: Scrum

Scrum’ı bir süreçten ziyade Sprint Planlama sürecinin nasıl yönetileceğine yönelik bir çerçeve gibi düşünebiliriz. Bu çerçevenin içinde yer alan günlük toplantılar ile durum değerlendirilmesi yapılır. Günlük toplantılarda “Dün ne yaptın, bugün ne yapacaksın, yapacağın işte önünde bir engel bulunuyor mu?” sorularının cevaplarını ararız.

  • Üçüncü adım: Sprint Review

Sprint Planning’de yapılan plana göre gelinen noktalar, tamamlanan işler anlatılıyor. Yerine getirilenler üzerinde duruluyor. Yapılan değerlendirmeler ve tavsiyeler ışığında yapılacak işler kararlaştırılıyor.

  • Dördüncü adım: Sprint Retrospective

Sprint Retrospective bir nevi sprintin geriye dönük incelenmesi. “Sprintte neler iyi gitti, iyileştirilmesi gereken noktalar nelerdi?” bunlar konuşuluyor.

KANBAN

Scrum oldukça kuralcı bir yaklaşımdır. Kanban ise daha uyarlanabilir bir yapıya sahiptir. Sıkı bir iş yönlendirme aracından ziyade, sürekli iyileştirme aracı gibidir. Herhangi bir zamanda yaptığımız iş miktarını sınırlandırarak daha fazla iş yapmamızı sağlıyor. Kanbanın en temel ilkelerinden biri iş akışının doğru bir şekilde gösterilmesi. Bize devam eden işlerimizi gösteren, bu işlerin hangi aşamada olduğunu bildirir.

Kanban panosu, ekibinizde çalışmanın olabileceği tüm olası durumları ve herhangi bir zamanda her durumda ne kadar olduğunu gösteren basit bir sistemdir.

Doğru şekilde tasarlanmış kanban panolarında işlerin nerede sıkışık olduğunu görebilirsiniz. Ekip bu sıkışıklıkları fark ederek aksiyon alır ve çalışmalarını bu noktalara göre planlar. Böylece daha hızlı iş akışı sağlanır ve çıktı verimliliği artacağını söyleyebiliriz.

Panoyu tamamen kurduktan sonra, her sütunda ne kadar iş olacağına dair sınırlar koymamız gerekir. Buna devam eden çalışma sınırı denir. Çok yüksek devam eden çalışma sınırı boşta düren görevler anlamına gelir. Düşük devam eden çalışma sınırı ise boşta olan ve çalışacak hiçbir şeyi olmayan kişiler anlamına gelir. Her iki durumda da iş akışı yavaşlar.

SCRUMBAN

Scrumban;bir kısmını scumdan alan, bir kısmını kanbandan alan bir kombinasyondur. Basit bir söylemle scrum bağlamında bir kanban sistemi uygulamaktır.Pratikte iş akışını Devam Eden Çalışma sınırları kullanan bir kanban panosunda görselleştirmek ve aynı zamanda yinelenen Sprintlerle çalışmayı planlamaya ve yayınlamaya devam etmek anlamına gelir.Ekibiniz zaten oldukça istikrarlıysa ve size rekabette bir adım atmak için bir rekabet avantajı arıyorsanız, önce Scrumban’ı denemeyi düşünebilirsiniz.Scrumban, Agile sisteminin her bir yönü üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağladığı için, doğru şekilde kullanıma sunduğunuzda oldukça hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Kaynakça

agilemarketingmanifesto.org

www.agilesherpas.com

www.mckinsey.com

2021 Mayıs ayı eğitimlerimize göz atın !

Bir önceki yazımıza pazarlama savaslari-bolum 1: gerilla pazarlama nedir ? linkinden ulaşabilirsiniz.

Agile Marketing Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön