agile marketing

Agile Marketing Nedir?

Değişen dünya ve gelişen teknoloji ile birlikte artık müşterilere ulaşılan kanallar ve müşteri beklentileri de değişiyor. Tüm bu gelişmeler denenmiş pazarlama çalışmalarının yetersiz kalmasına ve yeni anlayışların ortaya çıkmasına sebep oldu. Agile marketing, Türkçe karşılığıyla çevik pazarlama, agile anlayışı ile ortaya çıkmış bir kavram. Agile, yazılım geliştirme prensiplerinden yararlanan ve bunları pazarlamaya uyarlayan proje yönetimi […]

Başa dön