peter drucker

Modern Yönetimin Babası Peter Drucker

Peter Drucker, yönetim disiplinini kuran ve bu disiplinin üzerine kendi adını kazıyan bir yönetim zekasıdır. Ayrıca “Modern Yönetim Teorisinin Babası” olarak da tanımlandığını söyleyebiliriz. 1940’larda “Organizasyonlarda sorumluluğun dağıtılması (delegasyon)” fikrini ilk ortaya attı. Hatta bugün her kuruluş ve şirkette hepimizin kullandığı vizyon, misyon, kurumsal sosyal sorumluluk gibi birçok yönetim kavramını ilk kez ifade eden dünyaca […]

Başa dön