E-Ticarete Vergi Muafiyeti Dönemi Başlıyor !

Artık evlerinde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar ; elde ettikleri gelirlerinden vergi muafiyeti kapsamında tutulacaklar.

7256 sayılı bazı alacakların yapılandırmasına ilişkin kanunun 15.maddesine göre 193 sayılı GVK’nın 9.maddesinine yeni bir bent eklendi. Buna göre işyeri açmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapan makine ve alet kullanmaksızın e-ticaret yapanlar vergi muafiyeti kapsamında değerlendirilecek. Bu muafiyetten yararlanabilmek için esnaf muaflık belgesi alınması; Türkiye’de kurulu bir bankada ticari hesap açılıp tahsilatların buradan yapılması ve yapılan tahsilatın 220 bin TL’yi aşmaması gerekiyor. Kapsama giren mükelleflerden banka aracılığı ile çalışanı varsa %2 yoksa %4 vergi tevkifatı yapılacak.

Image for post

Vergi Muafiyeti Neden Geldi?

Muafiyetin gündeme gelmesinde e-ticaretin günümüzde hem yapan hem de tüketenlerce hayatının önemli bir noktasında bulunması geliyor. Artık insanların yaşamlarının pek çok noktası dijital dünyadan geçiyor demek hiç yanlış olmayacaktır. Böyle durumda teknolojinin hızının ekonomik yaşamdaki getirilerine uyum sağlamak, geliştirmek, revize etmek tüm ülkeler gibi bizimde önemli bir meselemiz haline geldi. 1 Ocak 2021 itibariyle uygulanmasına başlanan muafiyeti de bu kapsamda değerlendirmek mümkün. Kişilerin e-ticarete yönlendiren, destekleyen, günümüze ayak uydurmaya yönelik adımlardan biri. Sosyal ve ekonomik amaçları olan ve e-ticaret ile gelir elde etmek isteyenler için de önemli bir avantaj.

Vergi muafiyeti kapsamında benim değerlendirmem aslında devletin kamu harcamalarının finansmanın en önemli kalemini oluşturan vergi için geleceğe yönelik e-ticaretin vergilendirilme yapısının uyum sağlamaya yönelik olacağı ile ilgili. Görüyoruz ki e-ticaretin artması, boyut değiştirmesi, artık sosyal medyadan bile kolayca yapılabilir olması, ticaretin önemli bir payı haline gelmesi ; artık bu alanda vergisel açıdan kanuni düzenlemelerin geldiğine işaret. Olması gerekende bu.

Verginin kanuniliği ilkesi gereği kanuni dayanağı olmayan hiçbir vergi tahsil edilemez. Eğer e-ticaretin yapısına uygun bir vergileme sistemi oluşturulmaz ise ya var olan kanunlara dayanılarak eksik ya da fazla vergi alınacak ya da gelirin vergilendirilememesi sonucunu doğuracaktır. Böyle bir ortam vergilemenin temelinde yatan eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacaktır. Ayrıca sistemde oluşan boşlukların suistimal edilmesine yol açacaktır. Bunun içinde bu denli önemli bir gelir payının olduğu e-ticaretin kapsama alınacak düzenlemeler yapılması olması gereken, kaçınılmaz durumdur.

Image for post

Sonuç olarak bu e-ticarette vergi muafiyeti bize hem zor günlerden geçtiğimiz şu zamanlarda evlerinden gelir elde etmek isteyenlere önemli bir destek veriyor hem günümüz dünyasında e-ticaretin geldiği noktayı işaret ediyor hem de bu alanda vergisel uyumların sağlanacağına yönelik bir kapı aralıyor.

Bu desteklerin farklı şekillerde de olsa devam etmesi, açık bırakılan kapının da sağlam ve güvenilir bir temelde oturtulup en yakın zamanda gerekli çalışmaların yapılıp uygulamaya konulması önem arz edecektir.

2021 Mayıs ayı ücretsiz eğitimlerine göz atın!

E-Ticarete Vergi Muafiyeti Dönemi Başlıyor !

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön